Om børns oplevelser


Børns oplevelse af skilsmisse

Share

SKI2_001_01_X1_1026

Vores film viser at der en række  vanskelige temaer, der rejses under en skilsmisse, bl.a.:

 • Udfordringerne ved at bo to steder – og behovet for at have indflydelse på forholdende omkring skiftene mellem mor og far
 • Savn af den ene forælder, når man er hos den anden
 • Det flerdobbelte tab, der sker, når/hvis man også mister nærheden til søskende, bedsteforældre, legekammerater nær ens tidligere hjem, osv.
 • Skyldfølelser
 • Frygt for at blive involveret direkte i forældrenes konflikter – fx at være tilstede under et skænderi

Forældres skænderier

Noget af det børnene selv fremhæver som det sværeste er forældres skænderier. De fortæller om, hvor ubehageligt og til tider angstprovokerende det er, når de er vidner til forældres konflikter. Ofte blander der sig også tanker om de (børnene) mon er årsag til skænderierne.

Mange børn ønsker – ofte i meget lang tid – at deres forældre skal finde sammen igen efter skilsmissen. Samtidig fortæller de også, at de kun ønsker deres forældre sammen igen, hvis de kan lade være med at skændes.

Fra forskningen ved vi, at netop forældrenes konflikter er den største kilde til psykiske belastninger hos børnene både på kort og på lang sigt. Således ses de største vanskeligheder og følelsesmæssige traumer hos børn, hvor konfliktniveauet mellem forældrene er meget højt og/eller konflikterne varer ved i meget lang tid.

Frygten for ikke længere at være elsket.

Spørgsmålet, der rejser sig hos børnene, er : Når  de (forældrene) ikke længere elsker hinanden – elsker de så heller ikke mig mere? Børn ved således ikke at forældrenes kærlighed til hinanden og deres kærlighed til børnene er adskillelige størrelser. Bl.a. derfor vækkes angsten for at miste deres kærlighed, når forældrene går fra hinanden.

Når børn frygter, at de mister forældrenes kærlighed under en skilsmisse, så kan det også hænge sammen med, at forældrenes opmærksomhed  – især i perioden lige omkring bruddet – kan være rettet mere mod deres egen situation end mod barnets.

Ensomhed

I denne ovenstående periode har barnet et stort behov for at snakke med andre om, hvordan det har det og hvordan det oplever tingene. Mange børn oplever en stor ensomhed i den forbindelse, fordi der ikke altid er nogen, der spørger dem om, hvordan de har det.

Når man spørger børnene selv, hvem de mener, der kan hjælpe dem i den situation, så nævner mange deres venner. Derfor er det så vigtigt at etablere et fællesskab blandt børnene, hvor de kan dele deres erfaringer om at være skilsmissebarn.

Vi håber vores film og øvrige materiale kan give inspiration til aktiviteter i skole og SFO, hvor børn får mulighed for at bearbejde deres oplevelser omkring skilsmisse.

Flere ressourcer

 

DR

Børns Vilkår

Børn i midten

 

Fakta

 • I 2014 blev 19.435 ægtepar skilt. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år, og det er 23 pct. flere end det gennemsnitlige antal skilsmisser de seneste ti år.
 • 43 procent af alle ægteskaber ender med en skilsmisse.
 • Hvert år kommer der cirka 25.000 nye skilsmissebørn i Danmark
 • Ca. 350.000 børn har en mor og en far, der er gået fra hinanden.
 • Hvert femte barn mellem nul og 18 år vokser op i en skilsmissefamilie.
 • Hvert tredje skilsmissebarn har som 11-årig oplevet, at forældrene ikke kan blive enige, så skilsmissen ender i Statsforvaltningen.
 • 13 % af børnene har ingen kontakt med den anden forælder.